(1)
Etxeberria, G. steasuko antu itxi at. egan 2021, 64.