Astigarraga Goenaga, Jesús. 2020. «ecker n avarra: s “causas e a carestía e ranos n Navarra” (1789) el marqués e an Adrián u relación on ovellanos». Boletín e a eal ociedad ascongada e migos el País 55 (2). /ojs/index.php/boletin/article/view/759.