(1)
Bengoetxea, J. uan sabel e amboa Biografía e na amilia, aradigma e ealtad l ervicio e os Trastámara. boletín 2023, 78.