(1)
Barrio Moya, J. L. l etablo e an gnacio e oyola n a glesia el ospital e ntezana n lcalá e enares, e iego González e ega, lgunas oticias obre l rtista (1669). boletín 2021, 77.